artykuł nr 1

Termin naboru

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021 określone zostały Zarządzeniem nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórzz dnia 30 stycznia 2020 r.