Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 1483
   Dane teleadresowe 403
   Struktura własności i majątek przedszkola 113
Rekrutacja 2020/2021
   Terminy naboru 156
   Kryteria naboru 163
Kierownictwo
   Dyrekcja 273
Administracja
   Kadra pedagogiczna 306
   Personel administracyjno - obsługowy 244
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 179
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 118
     Przetargi - rok 2019 85
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 121
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 110
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 93
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 92
Inne
   Budżet 118
     Plan dochodów 117
     Plan wydaktów 108
     Majątek 102
   Redakcja BIP 267
Łączna liczba odwiedzin:4651