artykuł nr 1

Kadra Pedagogiczna

  • mgr Patrycja Frontczak - dyrektor przedszkola (nauczyciel mianowany)
  • mgr Barbara Tysa - p.o. dyrektora (nauczyciel dyplomowany)
  • mgr Stefania Dutka - nauczycielka
  • mgr Bożena Wyrwa - nauczycielka (nauczyciel dyplomowany)
  • mgr Adela Jędrusiak - nauczycielka (nauczyciel dyplomowany)
  • mgr Marcelina Szypuła - nauczyciel kontraktowy
  • mgr Małgorzata Herba - nauczycielka (nauczyciel mianowany)
  • mgr Wioletta Staniek - nauczycielka (nauczyciel dyplomowany)
  • mgr Hanna Kozieł - nauczycielka (nauczyciel kontraktowy)
  • mgr Jolanta Znachowska - nauczyciel logopeda (nauczyciel mianowany)